Her kommer A- og B-melodiene

De to første A-melodiene ligner på dem vi spilte i leksjon 1, høyre og venstre spiller “hver sin gang”.
I de to neste spiller vi begge hender sammen, og det gjør vi også i B-melodien i denne leksjonen.

Du ser at mange av melodiene er laget til kurset her.

Det betyr at de er ukjente for deg. Dette er helt bevisst.
Ved å spille melodier du ikke har hørt før,
lærer du fortere å spille riktig etter notene.
Når vi spiller melodier vi kan fra før,
baserer vi oss lettere på gehøret vårt.
Hvis vi hører at noe er feil, leter vi ofte etter riktig tone
på instrumentet, i stedet for å sjekke i notene.
Når melodien er ukjent derimot, “tvinges” vi til å lese
notene og følge disse.
Dessuten er disse melodiene “spesialskrevet” for å gi øvelse
i akkurat det som er viktig til en hver tid i kurset.
Derfor kommer vi til å arbeide med en del slike melodier.
Men du skal selvsagt få spille massevis av kjente melodier og stykker også!

Da går videre til melodiene!