Hvordan skal tonene spilles?

I denne leksjonen skal vi lære uttrykk som ikke går på hvor sterkt eller svakt vi spiller, men på karakteren i anslaget: lange toner, korte toner o.s.v.

Vi skal også lære noen uttrykk som gjelder tempo, og tempoforandringer

“Eksempel 22 – 1, staccato”

Korte, spretne toner, betegnes med en prikk over, eller under notehodet.
(NB! Må ikke forveksles med punktering, der prikken står bak noten)

Video “Øvelse 22 – 1, staccato”

Eksempel 22 – 2, “Legato”

Sammenbundet, hver tone holdes helt til neste. Det motsatt av staccato. Vises med bue (Bindebue eller legatobue)

“Video “Eksempel 22 – 2, Legato”

“Eksempel 22 – 3”

Her møter vi tre nye uttrykk:

           Fermate      Hviletegn. Vi holder tonen lenger enn noteverdien tilsier
           Rit.                Ritardando, saktere og saktere
           a tempo       Tilbake i opprinnelig tempo (etter ritardando f.eks.)

Vi viser hvordan disse uttrykkene fungerer i praksis i eksempelet nedenfor.

Video “Eksempel 22 – 3”