Fire nye noter, G-A-H-C

Disse ligger høyt oppe, og det kan være litt vanskelig å orientere seg i dette området til å begynne med. Det er derfor lurt å bruke tid til å memorere både notenes navn og deres plassering på instrumentet.

Vi skal lære nye noter i de to neste leksjonene også, og så skal du få ei oppgave for å sjekke at du har lært alle sammen!

“Eksempel 25 – 1”

Video “Eksempel 25 – 1”