Nye uttrykk, nye muligheter

I leksjon 20 lærte vi om repetisjonstegn og hus.

Men noen ganger ønsker vi å gjenta deler av en melodi eller et musikkstykke på en måte som ikke kan uttrykkes ved å bruke repetisjonstegn. Derfor har vi også andre tegn og uttrykk:

Da Capo

D.C. = Da Capo = en gang til fra begynnelsen

D.C. al fine = Da Capo al fine = en gang til fra begynnelsen til ”fine” (”fine” betyr ”slutt”)

D.C. al coda = Da Capo al Coda = en gang til fra begynnelsen til ”Coda” (”Coda” betyr eg. hale, brukes om avslutningspartiet i musikken)

Dal Segno

D.S. = Dal Segno = en gang til fra dette tegnet:

D.S. al fine = Dal Segno al fine = en gang til fra Dal Segno tegnet ovenfor, til ”fine” (”fine” betyr ”slutt”)

D.S. al coda = Dal segno al Coda = en gang til fra tegnet til ”Coda” (”Coda” betyr eg. hale, brukes om avslutningspartiet i musikken)

Hjul

Hjul brukes for å markere at vi skal “hoppe” fra ett sted til et annet.

Når du kommer til hjulet (etter at du har spilt om igjen), “hopper” du til der du finner hjulet igjen mot slutten av melodien og spiller videre derifra.

Eksempler

Når du har gjort deg kjent med disse tegnene og uttrykkenek kan du gå videre til eksemplene som viser hvordan vi gjør dette i praksis.