Oppgavene skal du løse etter å ha lest og arbeidet med teorien i hver leksjon.
Melodiene og øvelsene retter seg mot praktisk spill, i oppgavene får du arbeide
mer med noter og teori. For dette er også viktig.

Notene forteller oss hvilke toner som skal spilles og hvordan tonene skal spilles.
De forteller oss hvordan rytmen er. De forteller oss hvilket preg musikken har – langsom,
hurtig, glad, trist o.s.v.  Ja, notebildet kan inneholde masse nyttig og nødvendig
informasjon.

Og når du er ferdig med kurset, skal du kunne forstå dette selv. Og tro oss – det er ikke
så vanskelig.