Oppløsningstegn

Dette er det siste tegnet vi skal bli kjent med nå. Det kalles også for “kvadrat” av og til. Dette tegnet “fjerner” kryss og b, eller opphever dem, for å si det litt enkelt.

Løse og faste fortegn

Vi skiller mellom løse og faste fortegn.  De løse står midt inne i notene, mens de faste står på begynnelsen av hver notelinje.

Vi skal arbeide med løse fortegn nå. De faste kommer senere.