Mye å holde styr på i denne første leksjonen

Nå har vi gjennomgått alle emnene for leksjon 1.
Som du ser – her er mye som skal forklares i starten. Men vi kan trøste deg med at det blir ikke så mye nytt i de neste leksjonene. For noteverdiene, fingersetningen, notenavnene, skalaen o.s.v. er det samme enten du spiller små begynnermelodier eller du spiller klassisk musikk på høyt nivå. Det å lære å spille består egentlig i å bruke de samme prinsippene og de samme ”reglene” hele tida.

 Derfor kommer vi tilbake til grunnprinsippene fra første leksjon hele tiden. Og selv om mye kan virke uklart i begynnelsen vil forståelsen helt sikkert komme etter hvert.