Gehørspill og praktisk harmonilære

Vi har jobba med gehørspill og praktisk harmonilære. Det er et omfattende emne og man mestrer det ikke på en uke eller tre. Men vi ser stadig vekk hvordan elever oppøver trygghet og spilleglede på dette området ved å jobbe med det. Så hvis du er interessert, er det bare å spille i veg!

Flinkere å spille etter gehør?

Hvis du vil bli flinkere å spille etter gehør, skal du spille mye besifring. Da skjerper du sansen for akkorder og akkordforbindelser.

Bruk tid på å spille akkordene i en melodi og lytt til hvordan de fungerer i forhold til hverandre. Hvis du finner en melodi med fine, eller spennende akkorder, kan du lage en enkel harmonisk analyse av den: Finn ut hvilken toneart den går i, og sett nummer på hver akkord ut i fra hvilke skalatrinn akkordens grunntone ligger på, (på samme måte som vi gjorde i leksjon 37 og 38.)

Et tips

Merk deg de akkordforbindelsene som du synes låter spesielt fint eller spennende, og lær deg hvilke trinn akkordene ligger på (førstetrinnsakkorder, fjerdetrinnsakkorder o.s.v.)

Etter hvert vil du kunne oppleve at gehøret ditt bygger opp et “internt bibliotek” av akkordforbindelser, som kan hentes fram når du trenger det.

Notespill – fortsatt viktig

I denne kursdelen har vi også spilt en del melodier etter noter, med en relativt høy vanskelighetsgrad. Det er naturlig at du trenger litt mer tid på enkelte av disse, konf. det vi skrev i slutten på forrige kursdel. Gi deg tid, og la teknikken få utvikle seg.

Til slutt i kursdel 5:

Husk de tre T-er: Ting Tar Tid.