Oppvarming før aktivitet, en god vane

Det er lurt å spille litt oppvarmingsøvelser når man begynner å øve.
Øvelse 2 – 1 er fin til dette.
Spill den 5 ganger, hver hånd for seg, som oppvarming hver gang du skal øve! (Hvis du kjenner at du blir sliten i hendene, tar du deg en pause, og rister løs). Spill med riktig fingerstilling (krumme fingre). Spill rolig, og kjenn hvordan du bruker hver eneste finger.
Etter hvert som du blir sikrere på å spille med begge hender sammen, kan du varme opp med å spille begge hender sammen.

Her har du “Øvelse 2 – 1” igjen: