Du skal få øve deg litt på de tre nye notene også, pluss alle de andre vi har lært i høyre hånd. Skriv navn på Øvelse 15 – 1 (fasit nedenfor), eller studer den på skjermen.

Deretter spiller du en og en tone langsomt.

Samtidig memorerer du hvor noten ligger, og hvilken tangent det er.

Øvelse 15 – 1

Fasit “Øvelse 15 – 1”