Du er nå kommet til et punkt der det kan være lurt å stoppe litt opp
og jobbe med notene du har lært.

Bruk teknikken som vi har anbefalt tidligere:
“Mediter” over hva tangentene heter, særlig i de høyeste og laveste delene av
de partiene vi har lært så langt.

Gjør det samme med notene.
Prøv å memorere litt hver gang du setter deg til for å øve.
Hvis du blir trygg på notene og på hvor tonene ligge på instrumentet ditt,
blir det mye enklere å spille (og mye kjekkere).

Slik kan du jobbe med denne øvelsen: Se på notene, memorer hva de heter og hvor de ligger.
Hvis du har utskrift, kan du også skrive navn på notene. Fasit ligger nedenfor.

Fasit “Øvelse 27 – 1”