Bruk skalaoversikten nedenfor til å svare på følgende spørsmål:

Hva er førstetrinnsakkorden i C-dur?
Hva er fjerdetrinnsakkorden i C-dur?
Hva er femtetrinnsakkorden i C-dur?

Hva er førstetrinnsakkorden i F-dur?
Hva er fjerdetrinnsakkorden i F-dur?
Hva er femtetrinnsakkorden i F-dur?

Hva er førstetrinnsakkorden i G-dur?
Hva er fjerdetrinnsakkorden i G-dur?
Hva er femtetrinnsakkorden i G-dur?

Fasit under notene

Svar på spørsmålene øverst (Øvelse 37 – 1)

Hva er førstetrinnsakkorden i C-dur?       Svar: C
Hva er fjerdetrinnsakkorden i C-dur?       Svar: F       
Hva er femtetrinnsakkorden i C-dur?       Svar: G

Hva er førstetrinnsakkorden i F-dur?        Svar: F
Hva er fjerdetrinnsakkorden i F-dur?        Svar: Bb
Hva er femtetrinnsakkorden i F-dur?        Svar: C

Hva er førstetrinnsakkorden i G-dur?       Svar: G
Hva er fjerdetrinnsakkorden i G-dur? Svar: C
Hva er femtetrinnsakkorden i G-dur? Svar: D