Øvelse 42 – 1, 16-dels synkoper

I leksjon 29 lærte vi om synkoper: “Når en note spilles før det taktslaget den “egentlig” skal spilles på, får vi en synkope. Rytmen blir synkopert, sier vi…”

I den leksjonen spilte vi 8-dels synkoper. Men her skal vi jobbe med 16-dels synkoper. Det betyr at en 16-delsnote “henger sammen med” noten etterpå via en bindebue.

Hvordan få dette riktig?

“Synkope” er egentlig en rytmisk forskyvning.
Den beste måten å få det riktig på?
Tell!!!!!!!!!  

Denne er synkopert. Vi spiller den på “så” mens tonen etterpå (på 2), ikke spilles, bare holdes.

Musikkeksempel “Øvelse 42 – 1”