I øvelsene plukker vi ut spesielle emner eller utfordringer som du skal øve litt ekstra på.
Ofte vil det være tekniske ting som du også finner i melodiene i leksjonen.
Vi øver slik pianister øver på alle nivåer: Vi plukker ut det som er spesielt,
eller litt krevende i en melodi eller et musikkstykke, og så lager vi oss effektive øvelser av det.
Da lærer vi det vi skal i den aktuelle leksjonen.
Og så får vi nødvendig fingertrening m.m. slik at vi hele tiden utvikler teknikken vår.