Noter og pauser

Notene forteller oss når vi skal spille, hvilke toner vi skal spille og hvor lange de skal være. Det har vi jobbet med i leksjon 1.

Men noen ganger skal det være pause, enten i den ene hånda, eller begge. (Pause vil si at vi ikke skal spille.) Og da trenger vi pausetegnene som kan fortelle oss hvor lenge vi skal ha pause.

Tenk deg at du spiller trompet i skolekorpset.


Plutselig står det i notene at nå skal trompetene ha pause,
mens de andre instrumentene spiller.
Hvis du ikke hadde pausetegnene, ville du ikke vite hvor lenge du skulle ha pause,
eller med andre ord – når du skulle begynne å spille igjen:
”Skal jeg ha pause 5 min.? Et par dager?
Eller kanskje jeg skal ta meg en pause fram til jul?????”

Med pausetegnene vet du nøyaktig hvor lenge pausen varer.
Pausetegnene følger noteverdiene, d.v.s. at hver noteverdi har et pausetegn som er like langt som noten.

Her skal vi bli kjent med tre pausetegn, de tilsvarer de tre noteverdiene vi har lært til nå, hel- halv- og firedels-noten. Det er lurt å lære seg disse tre symbolene og hvor lenge vi teller på hver av dem: