Forvirret?

Vi tar et par praktiske eksempler.

De viser hvordan fortegnene kryss og b virker i praksis.

Et kryss eller b som settes inn foran en note, gjelder for denne noten (og bare denne) fram til neste taktstrek. Vi sier ofte at ”Taktstreken er et oppløsningstegn.” D.v.s. at taktstreken virker på samme måte som et oppløsningstegn, den opphever krysset eller b-en.

“Eksempel 11 – 2”

“Eksempel 11 – 3”

Slik virker oppløsningstegnet i praksis

Hvis vi vil at krysset eller b-en ikke skal vare fram til taktstreken, setter vi inn et oppløsningstegn. Da vil dette oppheve krysset eller b-en. Et oppløsningstegn opphever krysset eller b-en for den noten det står foran fram til neste taktstrek. (Etter denne taktstreken er alle kryss og b-er som ble satt inn i forrige takt opphevet uansett oppløsningstegn eller ikke.)

“Eksempel 11 – 4”

“Eksempel 11 – 5”