Det kan være verdt et forsøk

Besifringsmelodiene i leksjon 37 og 38 slutter med akkordrekka: 5 – 1.
Prøv å bytte ut vanlig 5.-trinnsakkord med septimakkorden (nest siste akkord i hver melodi).
Altså spill G7 – C i stedet for G – C i C-dur, C7 – F, i stedet for C – F i F-dur o.s.v.
Blir ikke det fint da?

Harmonisk krydder

Regelen om septimakkordene som leder til naboakkorden (mot klokka!) på kvintsirkelen, viser oss også en annen ting:

2.-trinnsakkorden leder alltid til 5.-trinnsakkorden har vi lært tidligere. Hvis du sjekker på kvintsirkelen vil du se at 2.-trinnsakkorden er naboen til 5.-trinnsakkorden. Det betyr at når du bruker 2.-trinnsakkorden, kan du bruke den som septimakkord: D7 – G i C-dur, A7 – D i G-dur o.s.v.

 Vanskelig? Jo da – det ser (og høres) litt innvikla ut, men hvis du jobber med det vil du bli fortrolig med det etter hvert.