Punktering av fjerdedelsnoter

Husker du hva som skjedde når vi punkterte en note (satte et punktum bak den)?

 La oss repetere fra 5. leksjon:

”Når vi punkterer en note, legger vi til halvparten av den opprinnelige verdien”

Vi sa at noten ble 50 % lengre.

Dette har vi hittil bare brukt på halvnoter:

Halvnote = 2 taktslag

Punktert halvnote = 2 taktslag + halvparten av 2 taktslag som er 1 taktslag = 3 taktslag
Vi teller altså til 3 på en punktert halvnote.

Men nå skal vi lære å spille med punkterte fjerdedelsnoter også. Dette er en rytme-variant som er svært vanlig. Du vil møte den til stadighet, og det er ikke spesielt vanskelig hvis du vet hvordan du skal telle.

1 fjerdedelsnote = 2 åttendelsnoter

Når vi punkterer en note, legger vi til halvparten av notens opprinnelige verdi. En fjerdedelsnote = 2 åttendeler og en punktert fjerdedelsnote = 2 + 1 åttendelsnoter = 3 åttendelsnoter.
Tell som tidligere på åttendelsnoter: 1 å 2 å 3 å o.s.v.

“Øvelse 14 – 1”

Her øver vi på å spille den nye rytmen. Sjekk video.
I takt 1 (A) spiller vi vanlige fjerdedelsnoter.
I takt 2 (B) har vi punktert den første fjerdedelsnoten.

Video “Øvelse 14 – 1”