Hvordan forlenge en noteverdi

En notes verdi, d.v.s. notens varighet kan forlenges ved at vi punkterer den. Høres det rart ut? Her har du en beskrivelse av hva punktering av noter betyr.

“Eksempel 5 – 1”

Når vi setter et punktum bak en note, sier vi at den er punktert. Du ser eksempel på en slik punktert note her:

Regel:

“Når vi punkterer en note, legger vi til halvparten av den opprinnelige verdien”
Vi kan si at noten blir en halv gang lenger enn tidligere, eller at den øker med 50 %……

Punktert halvnote

Du har tidligere lært at vi teller til to på halvnotene, vi sier at noten er to slag (Ordet slag betyr ikke type eller sort, men taktslag. Det er f. eks. den bevegelsen en dirigent gjør når han ”slår takten”)
Altså: En halvnote varer i to taktslag.
Når vi punkterer en halvnote, legger vi til halvparten av den opprinnelige verdien som var to taktslag. Halvparten av to er én, og den punkterte notens verdi blir 2 + 1 = 3 taktslag.

Halvnote = 2 taktslag

Punktert halvnote = 2 taktslag + halvparten av 2 taktslag som er 1 taktslag = 3 taktslag
Vi teller altså til 3 på en punktert halvnote.