Noen eksempler

Ofte skal vi spille en del av en melodi eller et musikkstykke om igjen. I stedet for å skrive alt på nytt, bruker vi ofte repetisjonstegn.

“Eksempel 20 – 1”

Prikkene kaller vi repetisjonstegn. Her betyr det at vi skal spille en gang til fra begynnelsen.
Vi skal altså spille slik: A – B – C – D – A – B – C  – D

“Eksempel 20 – 2”

Når vi har to repetisjonstegn som her, skal vi repetere det som befinner seg mellom repetisjonstegnene.
Vi skal altså spille slik: A – B – C – D –  B – C  – D