Skalaen

Vi kan spille en durskala med hvilken som helst tangent, hvite eller svarte, som grunntone. Der er 12 forskjellige tangenter (halvtoner) og det gir 12 forskjellige durskalaer. Dette er ikke så viktig å forstå nå. Hvis du likevel vil vite mer om skalaene, kan du klikke på linken nedenfor.
Men uansett – her har du alle de 12 durskalaene, med nummer på hver tone, eller hvert trinn i skalaen.

Tallene under tonene er rett og slett nummeret på det trinnet tonen ligger på i skalaen: Den første tonen er tone nr. 1 (ligger på 1. trinn), den andre er tone nr. 2 (ligger på 2. trinn) o.s.v.

Hver toneart har 3 ”hovedakkorder”

Disse finner du på første, fjerde og femte trinn i skalaen. Det betyr at dersom du har en melodi som går i C-dur, er det C-, F- og G-akkorden som er hovedakkordene. Det vil i praksis si at når du skal finne fram akkorder til melodien, er det disse du skal prøve først – det er disse som er ”mest brukt”.

(Kjenner du uttrykket å kunne ”bare tre grep”? Det skriver seg fra gitarspill, og betyr at man bare har lært seg de tre ”hovedakkordene” i en toneart. De er som sagt mest brukt, men du vil etter hvert se at det blir litt kjedelig hvis man bare bruker dem. Men til å begynne med skal vi arbeide med disse 3.)

Trinnen har andre navn i klassisk harmonilære

Førstetrinnsakkorden: Tonika (forkortes ofte: ”T” eller romertall 1, ”I”)
Fjerdetrinnsakkorden: Subdominant (forkortes ofte: ”S” eller romertall 4, ”IV”)
Femtetrinnsakkorden: Dominant (forkortes ofte: ”D” eller romertall 5, ”V”)

Vi skal imidlertid holde oss til de mer folkelige navnene: Førstetrinns-, fjerdetrinns- og femtetrinnsakkordene.

Vil du vite mer om skalaer?

De 12 durskalaene

(Dette kan du hoppe over hvis du ikke er interessert!)

Vi kan spille skalaen fra hvilken som helst av de 12 forskjellige tangentene vi har i en oktav.
(7 forskjellige hvite og 5 forskjellige svarte).

Hvis vi begynner skalaen på C, spiller vi C-durskala, begynner vi på G, spiller vi G-durskala.

Men vi må passe på å “justere” skalamelodien med svarte tangenter i de forskjellige toneartene.
(Hvis du tenker på skalaen som en melodi, og synger den når du spiller,
vil du kunne lete deg fram til riktig kombinasjon av hvite og svarte tangenter i hver toneart.)

Men det finnes også en fast formel for oppbyggingen av durskalaen,
dvs. en formel for avstanden mellom hver tone:

1 trinn + 1 trinn + 1/2 trinn + 1 trinn + 1 trinn + 1 trinn + 1/2 trinn

(Les mer om halve trinn i leksjon 11.)

Når ett halvt trinn er avstanden mellom to nabotangenter, blir 1 trinn dobbelt så langt,
dvs. like langt som to halve trinn.
Eks.: Avstanden mellom C og C# er et halvt trinn = 1/2 trinn,
avstanden mellom C og D er et helt trinn = 1 trinn.