Hva er “kvintsirkelen”?

”Kvint” er latin og betyr 5.

Hvis vi starter på C øverst på sirkelen og går med klokka rundt hele sirkelen vil vi finne at:

Den 5. tonen i C-durskala er G
Den 5. tonen i G-durskala er D
Den 5 tonen i D-durskala er A
Den 5. tonen i A-durskala er E
Den 5. tonen i E-durskala er H
Den 5. tonen i H-durskala er F#

Når vi kommer til F# gjør vi en ”enharmonisk omskifting” og sier at F# er samme tangent som Gb. Så herifra og opp til C bruker vi b-navnene på tangentene. (Hvis ikke hadde vi endt opp med 11 kryss i F-dur!) Og da kan vi fortsette regla vår:

 F# = Gb

Den 5. tonen i Gb-durskala er Db
Den 5. tonen i Db-durskala er Ab
Den 5. tonen i Ab-durskala er Eb
Den 5. tonen i Eb-durskala er Hb (eller Bb som den heter på engelsk/amerikansk)
Den 5. tonen i Bb-durskala er F
Den 5. tonen i F-durskala er C

Og da har vi vært innom alle de 12 forskjellige tangentene vi har i en oktav.

Som du ser: Det er 5 toner, eller en kvint, mellom hver av tonene på kvintsirkelen.

Noen ord om ”paralelltonearter”

Du ser at det står to og to tonearter sammen, en dur og en moll. (Eks.: C og Am, G og Em, E og C#m o.s.v.) Disse kaller vi ”parallelltonearter” – C og Am er paralelltonearter, det sammer er G og Em, F og Dm  o.s.v.

Vi skal ikke gå noe inn på dette, annet enn å si at parallelltonearter har samme antall faste fortegn.

Det betyr at hvis du har en note uten faste fortegn, går musikken i C-dur eller A-moll. Har du en note med ett kryss som fast fortegn, går musikken i G-dur eller E-moll o.s.v.

Slik kan du se hvilken toneart musikken går i:

Hvis du har en note uten faste fortegn, har vi sagt at musikken går i C-dur eller A-moll. Men hvordan kan vi vite om det er C-dur eller A-moll?

Der finnes teoretiske og ”proffe” måter å finne ut dette på, men her er en enkel regel som du kan bruke til vanlig: Hvis noten ikke har faste kryss eller b og siste tone i melodien er en C, kan du gå ut fra at musikken går i C-dur. Hvis noten ikke har fast kryss eller b, og siste tone er en A, kan du gå ut fra at musikken går i A-moll.