Stumt fingerbytte

Noen ganger må vi “jukse” litt for å få nok fingre når vi spiller. En mulighet er å bytte finger på tangenten uten at det høres. Vi skriver det slik:
”1-2”. Det betyr at vi spiller tonen med 1. finger, og så bytter 2. finger plass med første, på tangenten, uten at det høres. (Stumt fingerbytte gjelder selvsagt ikke bare bytte fra 1. til 2. finger).

I A-melodien møter du “stumt fingerbytte” for første gang.