Når en note spilles før det taktslaget den ”egentlig” skal spilles på, får vi en synkope. Rytmen blir synkopert, sier vi.

Vi spilte slik rytme på ”Tom Dooley” i leksjon 16, men da valgte vi å ikke kommentere dette, bare spille det.

“Eksempel 29 – 1”

Her er tonen med ring rundt synkopert, den kommer på “1 å”.

“Eksempel 29 – 2”

Her ser vi hvordan det hadde vært hvis den ikke var sykopert. Da hadde den kommet på “2”.