“Tema fra kantate nr. 147”, A-melodi

Et berømt tema fra en av Bachs kantater. Kantate er en type musikkverk fra barokken (1600 – 1750) for orkester, kor og solister, gjerne med en fortellende tekst. Kantater ble brukt i mange sammenhenger, men Bach skrev dem til bruk i kirkens gudstjenester.

Høyre hånd spiller triolrytme, mens venstre hånd spiller en tostemt melodi. Dette er ikke originalversjonen. Vi kan heller si at vi har lånt temaet fra Bach og arrangert det slik at det passer på det nivået vi arbeider på nå.

Video “Tema fra kantate 147