Hvor fort skal vi spille?

Det er viktig for en komponist å kunne fortelle om et musikkstykke skal gå fort eller sakte. Derfor finnes det en rekke (italienske) uttrykk som omhandler tempo. Du har kanskje hørt uttrykk som ”Adagio”, ”Moderato” o.s.v.
I denne leksjonen skal vi lære uttrykket ”Andante” som betyr ”rolig” eller ”gående”, altså ikke fort.