“Eksempel 35 – 1”

To kryss: Alltid kryss for alle F-er og C-er. Unntak: Oppløsningstegnet opphever det faste krysset, men bare til neste taktstrek, og bare for akkurat den éne F-en eller C-en som oppløsningstegnet står foran.