“Dolce” og “Cantabile”

Dolce (uttales “doltsje” med trykk på første stavelse) = “mykt” eller “bløtt”
Cantabile (uttales “kantabile” med trykk på andre stavelse) = “sangbart”