Vi gjør oss klar for akkorder i venstre hånd

I leksjon 1 og 2 lærte vi tonene C – D – E – F – G i begge hender.
Nå skal vi lære to nye i venstre hånd.

Noten ovenfor G heter A, og noten ovenfor A heter H (fig. 3 – 1).
På instrumentet ditt finner du A på tangenten til høyre for G og H på tangenten til høyre for denne igjen. 
Vi skal lære oss disse to, A og H i denne leksjonen
Du finner dem på ”Litt om notene 1 og 2” (linker nedenfor), og i fig. 3 – 1.
Studer alle notene i fig. 3 – 1 og øv deg på navn og beliggenhet, både i notene og på instrumentet.

Fig. 3 – 1

Video “Fig. 3 – 1” pluss om det å meditere over noter og tangenter

“Litt om notene 1”
“Litt om notene 2”

“Øvelse 3 – 1”. SKriv eller memorer notenavn

Hvis du har utskrift av notene, kan du skrive navn på notene i denne øvelsen. Ikke bruk hjelpemidler.
Når du er ferdig, kan du sjekke mot fasiten nederst.

Hvis du ikke har utskrift, leser du notene fra skjermen og memorerer navnene. Det er faktisk en god hjelp å si navnene høyt.

“Øvelse 3 – 2”. Spill tonene

I “Øvelse 3 – 2” får du øvd deg på både notenavn og hvor tonene er på instrumentet ditt. Her skal du ikke skrive noe og du skal ikke bruke noen hjelpemidler. Bare spill tonene langsomt, én for én, mens du sier navnet på hver tone etter hvert som du spiller.
Arbeid med oppgaven til du føler deg sikker.

Fasit “Øvelse 3 – 1