8va = “Oktava”

Hvis noen noter kommer veldig høyt oppe i høyre hånd, hender det at vi skriver notene én oktav lavere enn de skal spilles, og så skriver vi tegnet 8va (uttales “oktava”) over notene. Det betyr altså at vi skal spille notene én oktav høyere enn der de er notert.

(Vi har også det samme for venstre hånd: Hvis vi skriver 8va under notene for venstre hånd, skal de spilles én oktav dypere enn det som står notert).

Hvorfor gjør vi dette? Jo, hvis notene blir veldig høye i høyre hånd, eller veldig lave i venstre, kan de bli vanskelige å lese, og da bruker vi 8va.

Loco = “På stedet”, opphever 8va

Dersom 8va-tegnet bare skal gjelde for en del av melodien, skriver vi “loco” (uttales “loko”) der vi skal slutte å spille 8va. “Loco” betyr “sted” eller “på stedet” – altså: Spill tonene på det stedet der de står notert (slik vi gjør til vanlig). Med andre ord: Loco opphever 8va