En ny variant

Vanligvis deler vi en firedelsnote i 2 åttendeler og teller 1 å 2 å 3 å 4 å.

Men vi kan også dele den i tre like deler, da får vi ei gruppe noter som vi kaller en åttendels-triol, og vi teller 1 å så 2 å så 3 å så 4 å så. Vi deler hvert taktslag i 3 i stedet for i 2.
”Som vanlig” er praksisen nesten lettere enn teorien.

Her ser du ei gruppe med 3 åttendelsnoter. Vi kaller det åttendelstrioler: