Nye posisjoner for venstre hånd

I slutten av del 1 lærte vi å flytte høyre hånd i forskjellige posisjoner og følge fingersetningen som varierte fra melodi til melodi.

 I denne leksjonen skal vi gjøre det samme med venstre hånd. Vi har spilt mye akkorder med venstre hånd hittil. Det låter fint, og det er en av flere måter å spille venstrehåndsakkompagnement på.

Svakheten med å bare spille akkorder i venstre hånd, er imidlertid at vi ikke utvikler teknikken, d.v.s. styrken, bevegeligheten og hurtigheten i hver finger, noe som er en forutsetning for å bli flink på tangentinstrumenter som piano og keyboard.
Derfor er det viktig å spille musikk som inneholder enkelttoner og ikke bare akkorder i venstre hånd.

Etter hvert som vi blir flinkere, kommer vi til å spille mer og mer slike enkelttoner (ofte kalt melodiske strofer eller vendinger) i venstre hånd. Det gjør musikken mer variert og spennende.
Men vi skal selvsagt fortsette med akkorder også.

Øvingstips for venstre hånd

  • Øv sakte!
  • Øv mye bare på venstrehånd
  • Øv sakte!!
  • Hånda og håndleddet skal være mest mulig rolig, det er fingrene som skal bevege seg
  • Øv sakte !!!
  • Hvis du blir sliten i hånda eller fingrene, rister du løs og tar en liten pause.
  • Øv sakte!!!! (en god ting kan ikke sies for ofte, som kjent)