Øvelse 4 – 1

Før vi begynner å spille på A- og B-melodiene, skal du få løse denne oppgaven.
Her er ingen nye noter, men det er viktig å øve og repetere det vi allerede har lært.
Ikke bruk hjelpemidler.
Dersom du har utskrift, kan du skrive navn på notene. Hvis ikke studerer og memorerer du notene på skjermen.
Det er også fin trening å spille etter notene, langsomt, mens du sier navnene på hver note.
Du finner fasit i linken under.

Her er et tips hvis du står fast:
Husk de to “vennene” du har fremst på alle notelinjer: G-nøkkelen og F-nøkkelen.
De forteller oss hvor G og F ligger, og utfra det kan du bruke skalaen til å telle deg fram til den noten du lurer på.

Fasit “Øvelse 4 – 1”