Vi teller når vi spiller og spiller når vi teller

Vi teller for å få riktig lengde på de forskjellige notene. Det er like godt at du venner deg til dette med en gang.
I ”Noteverdier og telling” ser du hvor lenge vi teller på hver noteverdi. Tell med jevn fart.

Her finner du “Noteverdier og telling” igjen

Øvelse 1 – 1

Spill høyre hånd sakte mens du teller til 4 på hver tone.
Gjør det samme med venstre hånd.

Video “Vi teller når vi spiller”