Oppvarming

Oppvarming!
Akkurat som i gym-timene

Det er lurt å spille litt oppvarmingsøvelser når man begynner å øve.
Øvelse 2 – 1 er fin til dette.
Spill den 5 ganger, hver hånd for seg, som oppvarming hver gang du skal øve! (Hvis du kjenner at du blir sliten i hendene, tar du deg en pause, og rister løs).
Spill med riktig fingerstilling (krumme fingre). Spill rolig, og kjenn hvordan du bruker hver eneste finger.
Etter hvert som du blir sikrere på å spille med begge hender sammen, kan du gjøre det på denne øvelsen også.

Notetegnene forteller

Notene forteller oss når vi skal spille, hvilke toner vi skal spille og hvor lange de skal være. Det har vi jobbet med i leksjon 1.

Pausetegnene forteller

Men noen ganger skal det være pause, enten i den ene hånda, eller begge. (Pause vil si at vi ikke skal spille.) Og da trenger vi pausetegnene som kan fortelle oss hvor lenge vi skal ha pause.

Kanskje jeg skal ta meg en pause fram til jul???

Tenk deg at du spiller trompet i skolekorpset.
Plutselig står det i notene at nå skal trompetene ha pause, mens de andre instrumentene spiller.
Hvis du ikke hadde pausetegnene, ville du ikke vite hvor lenge du skulle ha pause, eller med andre ord – når du skulle begynne å spille igjen:
”Skal jeg ha pause 5 min.? Et par dager? Eller kanskje jeg skal ta meg en pause fram til jul?????”

Med pausetegnene vet du nøyaktig hvor lenge pausen varer.

Pausetegnene følger noteverdiene, d.v.s. at hver noteverdi har et pausetegn som er like langt som noten:

Lær deg hvordan helpausen, halvpausen og firedelspausen ser ut, og hvor langt du teller på hver av dem.