Vi spiller med noter og pauser

En musiker må lære seg å ta pauser

Pausene er like viktige som tonene.

I Øvelse 2 – 2 kan vi øve på å spille med både noter og pauser.

Gjør som i øvelse 2 – 1, øv hver hånd for seg, mens du teller høyt. Vær nøye med å slippe opp tangenten der det skal være pause. Pause betyr at det skal være stille i den hånda, eller det instrumentet som har pause!

Hvis du synes det er greit, kan du også spille denne øvelsen sakte med begge hender sammen. Men pass på at du gjør det helt rett: Fingersetning, telling, noteverdier, pauser.

Øvelse 2 – 2

Mye å holde styr på? Slapp av – det kommer etter hvert!
Bare husk å øve så sakte at du har kontroll med det du gjør!

Nye melodier å øve på

På de neste sidene finner du
A- og B-melodiene for denne leksjonen

De to første ligner på dem vi spilte i 1. leksjon – høyre og venstre hånd spiller ”hver sin gang”.
I de to neste spiller vi begge hender sammen, og det gjør vi også i B-melodien i denne leksjonen. Da begynner det å bli fint, skjønner du!

Du ser at mange av melodiene er laget til kurset her. Det betyr at de er ukjente for deg.
Dette er helt bevisst.Ved å spille melodier du ikke har hørt før, lærer du fortere å spille riktig etter notene.
Når vi spiller melodier vi kan fra før, baserer vi oss lettere på gehøret vårt.
Hvis vi hører at noe er feil, leter vi ofte etter riktig tone på instrumentet, i stedet for å sjekke i notene.Når melodien er ukjent derimot, “tvinges” vi til å lese notene og følge disse.
Dessuten er disse melodiene “spesialskrevet” for å gi øvelse i akkurat det som er viktig til en hver tid i kurset.
Derfor kommer vi til å arbeide med en del slike melodier.
Men du skal selvsagt få spille massevis av kjente melodier og stykker også!