A-melodiene i denne leksjonen

Viktig å øve riktig

De to første (Melodi 8 og Melodi 9) ligner altså på dem vi spilte i forrige leksjon: Høyre og venstre hånd spiller “hver sin gang”.
Men fra og med  Melodi 10 spiller begge hender samtidig, melodi i høyre hånd og akkompagnement i venstre.
Da blir det viktig å øve riktig: Begynne med å øve hver hånd for seg, og så øve veldig sakte når vi spiller med begge hender sammen.

Melodi 8 (A-melodi)