Dette skal vi arbeide med i denne leksjonen

 • C-dur skala
 • De første notene
 • Noteverdier
 • Taktarter
 • Fingersetning

Når du er ferdig med leksjonen skal du kunne dette:

 • C-dur skala framlengs og baklengs
 • Spille 3 toner etter noter i begge hender med riktig
  fingerstilling og riktig fingersetning
 • Kjenne tre noteverdier, vite hva de betyr og bruke dem i praksis
 • Vite hva som menes med taktarter, og kunne bruke én av dem (
  4/4- takt) i praksis
 • Vite hvordan vi nummererer fingrene og kunne spille de første tonene med riktig fingersetning

Synes du det blir mye teori i denne leksjonen?
Vi lover at etter hvert blir det mest spilling!
Men først må vi bli kjent med grunnlaget for spillingen,

og da blir det litt teori også.
Håper det går bra!

C-dur skalaen

Vil du ha et godt liv som
noteleser og musiker:
Lær skalaen!

C-dur skala er notenes alfabet. Det er helt avgjørende å kunne denne, både framlengs (oppover i notene) og baklengs (nedover i notene). Vi lærer den i grunnskolen, men dersom den ikke blir brukt aktivt, glemmer vi den fort..
Vi skal komme tilbake til hva skalaen er, og hvordan vi bruker den.
Nå gjelder det bare å pugge den slik at du kan den, én gang for alle!

Her kommer den, først oppover:

Ikke så veldig vanskelig,
men veldig viktig!

Og så nedover

Visste du forresten at den fortsetter videre, både oppover og nedover?