Da begynner vi med notene

Et slikt notebilde inneholder mye informasjon. (Og enda har vi tatt bort noe.) Her ser vi hvilke toner vi skal spille, hvordan rytmen er, hvordan stemningen i musikken skal være, hvilke fingre vi skal bruke o.s.v.

Egentlig et genialt system!

Husk at notene stammer fra en tid da man ikke kunne høre musikken på CD eller i radio. Det var bare to måter å formidle musikk på: Enten ved å være til stede når noen framførte den, eller ved å lese notene. Og derfor måtte notene fortelle alt om musikken. Da kunne en musiker spille den helt riktig, uten å ha hørt den før!

La oss begynne med begynnelsen

Det ser ganske innviklet ut.
Men ikke la deg skremme.

Oppover = mot høyre
på instrumentet.
Nedover = til venstre

“Skala” betyr “trapp”. Hvis vi ser på notelinjene som en stige, eller en trapp, så kan det kanskje hjelpe oss litt. Når vi f. eks. har to noter som ligger på forskjellige linjer (eller mellom forskjellige linjer), så vil den noten som ligger høyest, ligge til høyre for den andre på instrumentet.

G-nøkkelen og F-nøkkelen

De lure sidene:
“Nøkler og noter”

Hvert notesystem består av fem notelinjer

Ett notesystem for hver hånd

I “Nøkler og noter” (Musikkskolens lure sider) ser du at vi har to sett med notelinjer eller to notesystemer som vi kaller det.
Hvert system har 5 notelinjer.

Foran på det øverste systemet står det en G-nøkkel. I dette notesystemet finner du notene for høyre hånd.

Foran på det nederste systemet står det en F-nøkkel. I dette notesystemet finner du notene for venstre hånd.

Du vil alltid finne slike nøkler fremst på hvert notesystem.