Fingersetning

Hva er fingersetning?

Fingersetning er rett og slett hvilke fingre vi velger å spille med på de forskjellige tonene.

Hvis du spør noen med negative minner fra barndommens pianotimer om hva som var kjedeligst, er det ikke umulig at de svarer: ”Fingersetningen!”

Mange oppfatter dette som et kjedelig emne, noe som egentlig er unødvendig, og noe som man kan slurve med.

På musikkskoler rundt omkring kan man ofte høre nybegynnere som sier:
”Det låter vel likt om jeg spiller en C med tommelen eller med en annen finger!” 
Og de har jo i prinsippet rett. Men likevel er det veldig feil!

Et godt råd:

Vil du gjøre raske framskritt, og bli en sikker pianist:
Vær veldig pirkete med fingersetningen fra første stund!
Da utvikler du alle fingrene, du får en effektiv teknikk,
og du blir i stand til å spille stadig vanskeligere musikk.

Hver finger har eget nummer

For å gjøre det enkelt, har vi nummer på hver finger.
Når vi setter et slikt nummer over en note,
vet du hvilken finger du skal bruke.
Du kommer til å bli vant til dette etter hvert.

Høyre hånd

Finger nr. 1   Tommelen
Finger nr. 2   Pekefingeren
Finger nr. 3   Langfingeren
Finger nr. 4   Ringfingeren
Finger nr. 5  Lillefingeren

Venstre hånd

Finger nr. 1   Tommelen
Finger nr. 2   Pekefingeren
Finger nr. 3   Langfingeren
Finger nr. 4   Ringfingeren
Finger nr. 5   Lillefingeren

“Speilvendt” mellom høyre og venstre hånd

De forskjellige fingrene har samme nummer i begge hender.
(Tommel er nr. 1, pekefinger er nr. 2 o.s.v.)

Hold hendene dine opp foran ansiktet med sprikende fingre og tomlene mot hverandre. Tell langsomt fra 1 til 5 samtidig som du beveger fingeren med tilsvarende nummer i hver hånd.

Ser du at nummereringa i høyre og venstre blir speilvendt i forhold til hverandre?

Fra nå av må du altså huske på å se på nummereringa over notene og bruke fingrene som står der.