Her finner vi C

Fig. 1 – 1

Denne figuren kan kanskje hjelpe deg i starten. Studér den nøye, og gjør deg godt kjent på klaviaturet

Dette er viktig
Jo fortere du lærer å orientere deg på klaviaturet dess bedre.

Bruk figuren over og ”De lure sidene”: ”Nøkler og noter” og ”Litt om notene 1 og 2”. Studér klaviaturet. Når du føler deg trygg på hvor C’ene ligger, kan du mediterer litt over klaviaturet og memorere dem, slik at du blir helt trygg.

Da spiller vi litt (endelig)!

Høyre hånd

”Litt om notene 1 og 2” (“De lure sidene”) ser du at der er én C som vi kaller ”énstrøken C”. Den ligger litt til venstre for midten på pianoet.
Denne C’en skal vi ha som utgangspunkt for høyre hånd.

Bruk tommelen på C.
Tangenten til høyre for C heter D. Bruk pekefingeren på D.
Tangenten til høyre for den igjen heter E. Bruk langfingeren på E.

Gå tilbake til Øvelse 1 – 1, og prøv å spille høyre hånd etter notene i øverste notesystem (G-nøkkel systemet) langsomt med de tre fingrene som er angitt ovenfor. Ikke bry deg om fingerstilling eller hvordan det høres ut, bare øv på å spille de tre tonene C, D og E etter notene.

Venstre hånd

Gjør det samme med venstre hånd. (Øvelse 1 – 1)
Her begynner du på C’en nedenfor (til venstre for) enstrøken C.
(Denne C’en heter forresten ”lille C”)
Prøv å spille etter notene i nederste notesystem (F-nøkkel systemet).
Bruk disse fingrene:

På C bruker du lillefingeren. På D bruker du ringfingeren. På E bruker du langfingeren. Gjør øvelsen mange ganger, langsomt, mens du ser mest mulig på notene hele tida.