Melodi 2 (A-melodi)

I takt 5 og videre utover ser du at notehalsene peker oppover på enkelte noter, og nedover på andre.
Dette er gjort for at halsene ikke skal stikke for høyt over notelinjene, eller for langt under.
Regelen er at når en note ligger på den midterste linja eller høyere, skal halsen peke nedover.
Ligger den under den midterste linja peker den oppover.
Det har altså ingen betydning for oss som spiller, bare for dem som skriver, eller lager notene.