G- og F-nøkkelen bestemmer!

Dette er aldeles feil:

Ofte kan vi høre folk si at “G-nøkkelen heter G-nøkkel fordi den ligger på den notelinja der G ligger, og F-nøkkelen heter F-nøkkel fordi den ligger på den notelinja der F ligger.” Det er feil!

Her har du sannheten!

G ligger på linje nr. 2 nedenfra fordi G-nøkkelen ligger på denne linja (notesystemet for høyre hånd).
F ligger på linje nr. 2 ovenfra fordi F-nøkkelen ligger på denne linja (notesystemet for venstre hånd.)

Det er altså plasseringen av nøklene som bestemmer plasseringen av notene

Hadde vi for eksempel flytta G-nøkkelen til en annen linje,
måtte noten G (og dermed alle de andre) følge pent etter.
Men nå ligger (heldigvis) G- og F-nøkkelen fast, der de ligger.

To gode hjelpere

Det betyr at nøklene er to gode hjelpemidler når vi skal lese notene, særlig i begynnelsen:
Hvis du er usikker, sjekker du nøklene og finner hvor G (høyre hånd) eller F (venstre hånd) ligger. Når du vet det, og du kan skalaen, kan du telle deg oppover og nedover og finne navnet på den noten du var usikker på.

Hvorfor to forskjellige nøkler?

Maken til tungvint system!?!?!

Mange lurer på det i begynnelsen. Notene ligger jo på ett sted i notesystenet for høyre hånd (G-nøkkel) og på et annet i  systemet for venstre hånd (F-nøkkel)!

Hadde det ikke vært enklere å bruke G-nøkkelen for både høyre og venstre hånd?

Du oppdager nok årsaken til at vi har to forskjellige nøkler, når du har spilt litt etter noter.

Poenget med å plassere notene forskjellig i høyre og venstre hånd er:
De notene vi bruker mest i hver hånd (det området på instrumentet som hver hånd spiller mest på), skal ligge innenfor de fem notelinjene. Da blir notene lettere å lese.

Ikke lag for mange teoretiske spørsmål rundt dette.
Løs oppgavene og følg progresjonen i kurset.
A-ha opplevelsene kommer etter hvert!