Her har du de første A-melodiene

Disse melodiene finner du altså på video. Arbeid med dem slik at du kan spille dem med riktig fingersetning, i jevnt tempo, mens du teller høyt for deg selv.

Melodi 1 (A-melodi)

Litt om fingersetningen i notene framover i kurset:

I de første leksjonene kommer det til å stå fingersetning på omtrent hver eneste note.
Det gjør vi for at du skal være sikker på at du spiller med riktige fingre når du arbeider på egen hånd.

Dette er imidlertid litt “farlig”
Du kan fort legge deg til den uvanen at du leser numrene over notene i stedet for notene selv.
Nå i begynnelsen har nemlig hver finger sin “faste” tangent.
Når du f. eks. ser et ett-tall i høyre hånd, vet du at det er en C.
Men dette gjelder bare nå i starten, i de seks første leksjonene.
Her spiller hver finger på den samme tangenten i alle melodiene.

Men fra leksjon syv blir dette annerledes.
Fra da av vil fingrene spille i forskjellige posisjoner fra melodi til melodi.

Derfor:
Pass på at du leser notene og ikke tallene når du skal finne hvilken tone du skal spille.
Deretter ser du på tallet for å sjekke at du bruker riktig finger.