Håndstilling og fingerstilling

Fingerstilling er også viktig. Fingrene skal være krummet, omtrent som om du holder et eple i hånden. Det ytterste leddet skal etter hvert bli så sterkt at det ikke knekker bakover.

videoen kan du se et par gode øvelser for å styrke fingrene.
Men den beste øvelsen er å passe nøye på at du spiller med krumme fingre hele tida.

Fingersetning og fingerstilling er litt vanskelig til å begynne med.
Men ikke gi opp

 Fingersetning og fingerstilling faller ofte litt vanskelig til å begynne med. Og det er selvsagt ikke noe problem å spille melodiene i de første leksjonene uten å bry seg om dette.

Men husk at ved å være nøye med disse tingene helt fra starten av, gir du deg selv gode vaner. Til å begynne med er det en positiv bonus som du kunne klart deg uten, men etter noen leksjoner blir det en forutsetning for å klare å spille musikken slik den skal låte.

Noteverdier – litt teori

De lure sidene:
“Noteverdier og telling”

Se på  ”De lure sidene: Noteverdier og telling”

Der har du fem linjer med noter. Notene i hver linje ser forskjellige ut i forhold til notene i de andre linjene. Notene i de fem linjene har følgende navn som du ser: Helnote, halvnoter, firedelsnoter, åttendelsnoter og sekstendelsnoter.

Disse skal vi arbeide med til å begynne med:

Hvorfor forskjellig utseende og forskjellige navn?

Jo, utseendet forteller oss hvor lang tonen er (det vil si – hvor lenge tonen skal holdes, før vi spiller neste tone).
Det er dette som former rytmen i musikken.