Litt mer om taktarter

Hvor langt skal vi telle i hver takt?

Helt først i notene vil det alltid stå to tall (en brøk), for eksempel 4/4, 3/4 (noen ganger står det også en C, det betyr det samme som 4/4.)
Disse tallene forteller oss hvilken taktart eller rytme musikken går i.
Vi skal komme mer tilbake til dette etter hvert.

Men dette skal du vite allerede nå:
Det øverste tallet forteller oss hvor langt vi skal telle i hver takt.
Står det 4/4 skal du altså telle til 4 i hver takt. Står det 3/4, skal du telle til 3 i hver takt o.s.v.

Kanskje eks. 1 – 1 hjelper litt:

4/4 betyr som nevnt at du skal telle til fire i hver takt.

Men den fullstendige betydningen er:
(Dette kan du godt hoppe over nå):
Summen av noteverdiene  i hver takt i hvert system
(G-nøkkel systemet og F-nøkkel systemet)
skal være lik fire firedelsnoter.
Når det står 3/4 betyr det tilsvarende at summen av
noteverdiene i hver takt skal være lik 3 firedelsnoter.

Det eneste du trenger å vite nå er dette:
Det øverste tallet forteller oss hvor langt vi skal telle i hver takt!

Oppsummering

Nå har vi gjennomgått alle emnene for leksjon 1.

Som du ser – her er mye som skal forklares i starten. Men vi kan trøste deg med at det blir ikke så mye nytt i de neste leksjonene. For noteverdiene, fingersetningen, notenavnene, skalaen o.s.v. er det samme enten du spiller små begynnermelodier eller du spiller klassisk musikk på høyt nivå. Det å lære å spille består egentlig i å bruke de samme prinsippene og de samme ”reglene” hele tida.

 Derfor kommer vi tilbake til grunnprinsippene fra første leksjon hele tiden. Og selv om mye kan virke uklart i begynnelsen vil forståelsen helt sikkert komme etter hvert.

Men nå er det på tide å begynne å spille!